Przejazdy Ryczałtowe

opłaty ustalone na wybranych trasach

przejazd ryczałt

Istnieje możliwość ustalenia zryczałtowanej kwoty za przejazd na dowolnie wybranej trasie, czy to po Trójmieście, czy na dalszych trasach. Aby ustalić kwotę ryczałtu należy uwzględnić punkt początkowy oraz docelowy trasy, datę i porę przejazdu oraz rodzaj pojazdu, bądź ilość pasażerów.

UWAGA! USŁUGA JEST DOSTĘPNA DLA KLIENTÓW POSIADAJACYCH UMOWĘ NA PRZEJAZDY BEZGOTÓWKOWE.